കീബോർഡ് വിപ്ലവം മുഖപുസ്തകത്തിലൂടെ...

03 സെപ്റ്റംബർ 2010

ഇത് അത്ര വലിയൊരു സാഹസികതയാണോ? അല്ലെന്നെനിക്കു തോന്നുന്നു, മൈക്കും കാമറയും കണ്ടാല്‍ നമ്മുടേ നാട്ടിലെ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ അവതാരങ്ങള്‍ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന കോപ്രായങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ഇതൊക്കെ നിഷ്പ്രഭം!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: