കീബോർഡ് വിപ്ലവം മുഖപുസ്തകത്തിലൂടെ...

22 നവംബർ 2010

എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍ ഇരകള്‍ പ്രദര്‍ശനവസ്തുക്കളോ?

എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍ ഇരകള്‍ പ്രദര്‍ശനവസ്തുക്കളോ? എന്ന വിഷയത്തില്‍ വിനോദ് കുമാര്‍ കോടോത്ത് എഴുതിയ ചന്ദ്രഗിരിക്കരയില്‍ എന്ന പംക്തി വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ഞെക്കുക.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: