കീബോർഡ് വിപ്ലവം മുഖപുസ്തകത്തിലൂടെ...

02 ജനുവരി 2011

കൈക്കൂലി സ്കെയിലും മാറ്റമുണ്ടോ?

സര്‍ക്കാര്‍ ശമ്പളം പറ്റുന്നവര്‍ക്കെല്ലാം വന്‍ തോതില്‍ കൂട്ടിക്കൊടുക്കാന്‍ സര്‍ക്കാറിന്നു ശമ്പളക്കമ്മീഷന്‍ ശുപാര്‍ശനല്‍കി.

വീയെസ്സും ഐസക്കുമാമനും കൂടി കൈയ്യടിച്ച് പാസാക്കാന്‍ തയ്യാറെടുക്കുന്നു.

അതില്‍ കൈക്കൂലിയ്യുടേ സ്കെയിലില്‍ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ സഖാക്കളേ?

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

അജ്ഞാതന്‍ പറഞ്ഞു...

ha ha athintoru kuRavuNT, Jeppee.

അജ്ഞാതന്‍ പറഞ്ഞു...

please make provision to 10 marks waitage in PSC Exams to those who give solid proof of bribe.99% of bribe will disappear