കീബോർഡ് വിപ്ലവം മുഖപുസ്തകത്തിലൂടെ...

20 ഫെബ്രുവരി 2012

ഞാൻ നിർത്തട്ടായോ?

* എന്റേതുമാത്രമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതിവയ്ക്കുന്ന പോസ്റ്റുകൾക്ക്, അഞ്ഞൂറിൽ താഴെ സന്ദർശകരും പത്തിൽ താഴേ കമന്റുകളും മാത്രം കിട്ടാറുള്ള എന്നെ സൂപ്പർ ബ്ലോഗറായി തിരഞ്ഞെടുക്കും എന്നു മോഹിച്ചു നടക്കാൻ മാത്രം മൂഢനാണു ഞാൻ എന്നു വിശ്വസിച്ചു പോയവർക്ക് നല്ല നമസ്കാരം.

* വോട്ടിങ്ങ് നില പൂർണ്ണമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം ഈ വോട്ടെടുപ്പ് ഫലത്തിൽ എനിക്കു വിശ്വാസമില്ല. വോട്ട് ഫലത്തിൽ പത്താം സ്ഥാനത്തായി എന്നത് കൊണ്ട് ആരുടെയെങ്കിലും വ്യക്തിത്വം ചത്തു പോകുമെങ്കിൽ, ചാവട്ടെ എന്നു തന്നെയല്ലെ കരുതേണ്ടത്?

* ഈ വിഷയത്തിൽ ചില സൂചനകൾ 'സമ്മാനി'ക്കുകയും എന്നെ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത എല്ലാവർക്കുമായി ഞാൻ ഇത്രയെങ്കിലും ചെയ്തുവല്ലോ എന്നോർത്ത് സമാധാനിക്കാം.

* ഏതു വിഷയത്തിലായാലും- പഞ്ചാരയിൽ പൊതിഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ രാകിയ മിനുപ്പുകാട്ടിയോ ഉള്ള ഭീഷണികൾ അവരവരുടെ കീശയിൽ തന്നെ വച്ചാൽ മതി.

* ഇനി ഈ വിഷയത്തിൽ യാതൊന്നും മിണ്ടുവാൻ ഉദ്ദേശമില്ലാത്തതിനാൽ ആരും തോണ്ടാൻ വരേണ്ടതില്ല. എന്നേക്കുറിച്ച് 'പലേടത്തും' ഇതിനകം വന്നു കഴിഞ്ഞ കമന്റുകൾക്ക് മറുപടി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, ഇതുകൊണ്ടത് അവസാനിക്കുമെങ്കിൽ ആവട്ടേ എന്നു കരുതി മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു.
അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: