കീബോർഡ് വിപ്ലവം മുഖപുസ്തകത്തിലൂടെ...

13 മാർച്ച് 2012

ഫേസ് ബുക്കിനെന്തു പറ്റി?

ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഭാരതമണ്ണിൽ പലേടത്തും ഫേസ് ബുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല!
ആരാ സുക്കൻബർഗ്ഗിന്നു പണി കൊടുത്തത്? കപീഷ് സിംബലോ, കോപ്പീ റൈറ്റ് ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് കരഞ്ഞു വിളിക്കുന്ന യാഹൂവോ, ഫേസ് ബുക്കിന്റെ അസൂയക്കാരോ, അതോ മുഖപുസ്തകപ്പുഴുക്കളുടെ ഭാര്യമാരോ?

എൻഡോസൾഫാൻ തളിച്ച കശുമാവിൻ തോട്ടത്തിലെ തേയിലക്കൊതുകുകളേപ്പോലെയാണിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഭാരത മുഖപുസ്തകപ്പുഴുക്കൾ. ഞങ്ങൾ ശാപം ചൊരിയും മുൻപ് ആരായാലും ശരിയാക്കിക്കോ....

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: