കീബോർഡ് വിപ്ലവം മുഖപുസ്തകത്തിലൂടെ...

26 ജനുവരി 2013

ചക്കക്കുരുവിന്റെ വിശ്വരൂപം

ചക്കക്കുരു പ്രോട്ടീനും മറ്റ് പോഷകങ്ങളും നിറഞ്ഞ വളരെ നല്ല സാധനമാണ്.

പക്ഷേ ദഹനശേഷി കുറഞ്ഞവർ അത് അമിതമായി കഴിച്ചാൽ വല്ലാതെ 'വായൂന്റെ' പ്രശ്നമിളകും.


വായൂന്റെ കഥകൾ അറിയാമല്ലോ, നാറ്റിക്കും പൊട്ടിത്തെറിക്കും പിടിത്തമുണ്ടാക്കും പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്ത വേദനയുമുണ്ടാക്കും.


വായൂന്റെ നല്ല മരുന്നുകൾ ഏതെങ്കിലും കഴിച്ചാൽ താൽക്കാലിക ആശ്വാസം മാത്രം.

ജന്മനാ ദഹനക്കേടുള്ളവർ മനപ്പൂർവ്വം നാട് മുഴുവൻ നാറ്റിക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ മാത്രം പിന്നെയും പിന്നെയും ചക്കക്കുരു തിന്ന് വളിവിടും; നാട് നാറ്റിക്കാൻ മാത്രമായി ചക്കക്കുരു തിന്നുന്ന ആ രോഗത്തിന്നു വേറെ മരുന്നില്ല.

ഇവിടെ നമുക്ക് ആരെ കുറ്റം പറയാം?
ചക്കക്കുരുവിനെയോ
ദഹനശേഷിയില്ലാത്ത വയറിനെയോ
വളിയെയോ
അതോ നാട്ടിൽ വളിവിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ശല്യമുണ്ടാക്കരുതെന്ന് കലകളിലൂടെ ബോധവത്കരിക്കുന്നവരെയോ?
 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: